Pragniemy aby każdy z nas miał dostęp do informacji o jakości powietrza w najbliższym otoczeniu. Wiedza ta jest szczególnie istotna dla rodziców, małych dzieci, a także osób, które aktywnie spędzają czas na wolnym powietrzu. Co więcej, aktualna informacja o zanieczyszczeniu powietrza jest kwestią zdrowia. Dlatego powstał projekt SmogTok, instalujący swoje czujniki jakości powietrza w całej Polsce. Jeden z nich zainstalowaliśmy na ul. Rzecznej w Szczercowie.

Dane z naszego czujnika udostępniamy tutaj:

 

 

 

Program „Mój Prąd”

23 lipca 2019 roku premier Morawiecki zapowiedział program dofinansowań Mój Prąd, w ramach którego właściciel każdej nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na dotację bezzwrotną w kwocie 5000 PLN. Najważniejsze założenia programu:

  • 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji
  • Tylko dla osób fizycznych
  • Całkowity budżet 1 miliarda PLN, czyli skorzysta jakieś 200 000 rodzin.
  • Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp
  • Organ zarządzający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Więcej o iformacjina strone: – https://mojprad.gov.pl/

 

Program „Prosument 2” 

Dotacje na fotowoltaikę w ramach programu „Prosument 2” polegają na otrzymaniu pożyczki lub kredytu oprocentowanego na 1% z maksymalnym okresem finansowania – 15 lat oraz uzyskaniu dotacji w wysokości 15% lub 30% wsparcia finansowego. Dotacją objęte są m.in. instalacje fotowoltaiczne, których moc nie przekracza 40 kWp. Program adresowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych lub jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacj na stronie:    https://www.nfosigw.gov.pl 

 

Program „Czyste Powietrze”

Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak panele fotowoltaiczne może być tańsza dzięki rządowemu programowi „Czyste Powietrze”. Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania w programie „Czyste powietrze” jest zależna od dochodów i może pokryć nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zgodnie z założeniami programu „Czyste Powietrze” maksymalny możliwy koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł, a minimalny – 7 tys. zł. Natomiast oprocentowanie pożyczki to nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 2% rocznie. Czas na wyrównanie zobowiązań to maksymalnie 15 lat, a w tym okresie możliwe są zwłoki w spłacie.

Więcej informacji na stronie:  http://powietrze.mos.gov.pl/

Program „Energia Plus”

Program „Energia Plus” pozwala na:

– pożyczki preferencyjne w wysokości od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2% w skali roku),

– częściowe umorzenie pożyczek (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 1 miliona zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW,

– pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy, niż 15 lat.

Dotacje przeznaczone są tylko dla przedsięwzięć korzystających z technologii ORC (w ramach ciepłowni / elektrociepłowni / elektrowni geotermalnych). Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50%.

Szczegóły na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl

Programy regionalne

Poszczególne województwa posiadają także własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii. Na przykład w przypadku województwa dolnośląskiego możemy pozyskać dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. Na ten cel przeznaczono 392 mln euro. W tym przypadku osoby fizyczne nie mogą korzystać z dotacji w sposób bezpośredni, ale w formie grantów. Więcej informacji na stroniej: www.dip.dolnyslask.pl.

Najpewniejszym i najtańszym sposobem sfinansowania instalacji fotowoltaicznym (PV) i pomp ciepła są oczywiście środki własne. Koszt takiej inwestycji, to wydatek, który nam się zwraca po 7- 9 latach a możliwym jest że nawet już po 4 lub 5 latach . A potem mamy tylko zyski.

W przypadku firm sprawa wygląda jeszcze lepiej. Firmy dostają fakturę VAT. podatek VAT jest zwracany przez Urząd Skarbowy, a kwotę netto można wliczyć w koszty działalności gospodarczej.

“Instalacje pozyskujące prąd i ciepło z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) o mocy do 50 kWp, nie wymagają żadnych pozwoleń i zgód na ich założenie.”

Prosta droga prawna zachęca banki komercyjne do udzielania kredytów i pożyczek na instalacje PV zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Ponadto przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z instytucji finansowej leasingu.

Dla osób fizycznych najtańszym sposobem na zdobycie środków finansowych na zakup i montaż instalacji PV jest skorzystanie z kredytów bankowych udzielanych na preferencyjnych warunkach.

Takim kredytem jest na pewno EKO kredyt Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej. EKO kredyt gotówkowy BS ZP możemy przeznaczyć na zakup i montaż urządzeń ekologicznych, w tym: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych, docieplenie budynku mieszkalnego, wymianę stolarki okiennej, zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków, zakup sprzętu AGD A+++.

Skip to content