Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.

 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).

 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

 • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

 • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

 • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

 1. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
  w programie „Czyste Powietrze”.

 2. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

 • Wytyczne Komisji Europejskiej,

 • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,

 • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

 1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”
  i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.

 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

 4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Źródło: www.gov.pl

 

Skorzystaj z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 01.03.2021- 30.04.2021r.

Wysokość dotacji dla wnioskodawcy wynosi:

 •  w przypadku kotła gazowego – 80% kosztów nie więcej niż 15 000,00 zł brutto;
 •  w przypadku kotła olejowego – 80% kosztów nie więcej niż 15 000,00 zł brutto;
 •  w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
 •  w przypadku kotła węglowego – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
 •  w przypadku ogniw fotowoltaicznych maks. o mocy do 10 kW – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
 •  w przypadku kolektorów słonecznych – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
 •  w przypadku pompy ciepła do wody użytkowej (c.w.u) – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
 •  w przypadku pozostałych pomp ciepła będących jedynym źródłem ciepła – 80% kosztów nie więcej niż 15 000,00 zł brutto

UWAGA: Warunkiem uzyskania dotacji do instalacji fotowoltaicznej jest posiadanie ekologicznego źródła ciepła tj. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, tj.: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pellet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy, kocioł węglowy (ekogroszek) spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy lub pompę ciepła spełniającą rolę jedynego źródła ciepła w budynku.

Skip to content