Skorzystaj z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 01.03.2021- 30.04.2021r.

Wysokość dotacji dla wnioskodawcy wynosi:

  •  w przypadku kotła gazowego – 80% kosztów nie więcej niż 15 000,00 zł brutto;
  •  w przypadku kotła olejowego – 80% kosztów nie więcej niż 15 000,00 zł brutto;
  •  w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
  •  w przypadku kotła węglowego – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
  •  w przypadku ogniw fotowoltaicznych maks. o mocy do 10 kW – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
  •  w przypadku kolektorów słonecznych – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
  •  w przypadku pompy ciepła do wody użytkowej (c.w.u) – 80% kosztów nie więcej niż 8 000,00 zł brutto;
  •  w przypadku pozostałych pomp ciepła będących jedynym źródłem ciepła – 80% kosztów nie więcej niż 15 000,00 zł brutto

UWAGA: Warunkiem uzyskania dotacji do instalacji fotowoltaicznej jest posiadanie ekologicznego źródła ciepła tj. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, tj.: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pellet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy, kocioł węglowy (ekogroszek) spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy lub pompę ciepła spełniającą rolę jedynego źródła ciepła w budynku.

Skip to content