Najpewniejszym i najtańszym sposobem sfinansowania instalacji fotowoltaicznym (PV) i pomp ciepła są oczywiście środki własne. Koszt takiej inwestycji, to wydatek, który nam się zwraca po 7- 9 latach a możliwym jest że nawet już po 4 lub 5 latach . A potem mamy tylko zyski.

W przypadku firm sprawa wygląda jeszcze lepiej. Firmy dostają fakturę VAT. podatek VAT jest zwracany przez Urząd Skarbowy, a kwotę netto można wliczyć w koszty działalności gospodarczej.

“Instalacje pozyskujące prąd i ciepło z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) o mocy do 50 kWp, nie wymagają żadnych pozwoleń i zgód na ich założenie.”

Prosta droga prawna zachęca banki komercyjne do udzielania kredytów i pożyczek na instalacje PV zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Ponadto przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z instytucji finansowej leasingu.

Dla osób fizycznych najtańszym sposobem na zdobycie środków finansowych na zakup i montaż instalacji PV jest skorzystanie z kredytów bankowych udzielanych na preferencyjnych warunkach.

Takim kredytem jest na pewno EKO kredyt Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej. EKO kredyt gotówkowy BS ZP możemy przeznaczyć na zakup i montaż urządzeń ekologicznych, w tym: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych, docieplenie budynku mieszkalnego, wymianę stolarki okiennej, zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków, zakup sprzętu AGD A+++.

Skip to content